Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 25. 9. 2023
takmer jasno 21 °C 10 °C
utorok 26. 9. jasná obloha 24/13 °C
streda 27. 9. jasná obloha 23/13 °C
štvrtok 28. 9. jasná obloha 23/13 °C

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 25.9.2023, 6:05:03

Obsah

Rok 2019

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné opravy

VZN Obce Nižné Ružbachy č. 2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktoré sú súčasťou ZŚsMŠ Nižné Ružbachy

VZN č. 1-2019 o určení výšky fin.pr.na org.kompetencie

Rok 2018

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN Obce Nižné Ružbachy č. 1/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva

Rok 2017

VZN č. 2/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nižné Ružbachy

VZN č. 1/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktoré sú súčasťou ZŠsMŠ Nižné Ružbachy

Rok 2016

VZN č. 3/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva
VZN č.2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce


VZN č.1/2011 ktorým sa stanovujú zásady o hospodarení s majetkom obce

Publikované 28. apríl 2011
 

Dodatok č.1 k VZN č.6/2009 omiestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Publikované 14. december 2010
 

Dodatok č.2 k VZN č.1/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadenieach

Publikované 15. december 2009
 

VZN č.7/2009 ktoré upravuje nájom bytov

Publikované 15. december 2009
 

VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej skoly a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce

Publikované 15. december 2009
 

VZN č.6/2009 omiestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Publikované 15. december 2009
 

Dodatok č.1 k VZN č.1/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadenieach

Publikované 12. október 2009
 

VZN č.4/2009 o vymedzení verejných priestranstiev (plôch) na účely volebnej kampane

Publikované 23. apríl 2009
 

VZN č.3/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území obce

Publikované 23. apríl 2009
 

VZN č.2/2009 o niektorých podmienkach držania psov

Publikované 23. apríl 2009

 

VZN č.1/2009 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov

Publikované 03. február 2009
 

VZN č.1/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadenieach

Publikované 18. august 2008
 

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nižné Ružbachy

Publikované 02. január 2009
 

O programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Publikované 13. marec 2012
 

O ochrane nefajčiarov na území obce Nižné Ružbachy

Publikované 13. marec 2012
 

O opatrovateľskej službe a o výške úhrady za poskytnuté služby v rámci opatrovateľskej služby

Publikované 13. marec 2012
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 25 ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v obci Nižné Ružbachy

Publikované 13. marec 2012
 

Povodňový plán záchranných prác obce

Publikované 13. marec 2012
 

O zmene územného plánu obce č.2

Publikované 13. marec 2012
 

Zásady vykonávania finančnej kontroly v podmienkach obce Nižné Ružbachy

Publikované 13. marec 2012
 

 O stanovení podmienok a pravidiel na vykonávanie „menších obecných služieb“ vykonávaných v obci Nižné Ružbachy.

Publikované 13. marec 2012
 

Požiarny poriadok obce

Publikované 13. marec 2012
 

O zásadách poskytovania príspevkov neziskovým organizáciám

Publikované 13. marec 2012
 

O chove, vedení a držaní psov na území obce Nižné Ružbachy

Publikované 13. marec 2012
 

Všeobecne záväzné nariadenie č.17 O odpadoch

Publikované 13. marec 2012
 

Všeobecné záväzné nariadenie č.16

Publikované 13. marec 2012
 

VZN týkajúcich sa platenia poplatkov prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

Publikované 13. marec 2012
 

O vyrúbaní správnych poplatkov za úkony vykonávané pri výkone samosprávy obce

Publikované 13. marec 2012
 

O kontrole vykonávanej obecnou samosprávou

Publikované 13. marec 2012
 

O vymedzení verejných priestranstiev (plôch) na účely volebnej kampane pre voľby NR SR r. 1998 

Publikované 13. marec 2012
 
 

O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Publikované 13. marec 2012
 

O ochrane pred zneužívaním alkoholickým nápojov

Publikované 13. marec 2012
 

O predajnom a prevádzkovom čase na území obce Nižné Ružbachy

Publikované 13. marec 2012
 

O ochrane lesov a lesných porastov pred požiarmi

Publikované 13. marec 2012
 

O ochrane zdravia ľudí a zvierat pred besnotou

Publikované 13. marec 2012
 

O udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území obce

Publikované 13. marec 2012
 

O prevádzkovaní obchodu a služieb na území obce Nižné Ružbachy

Publikované 13. marec 2012
 

VZN na prevádzku pohrebiska

Publikované 13. marec 2012
 

O ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov

Publikované 13. marec 2012