Nižné Ružbachy - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Rôzne

Vyvesené: 22. 11. 2021 Dátum zvesenia: 31. 12. 2021
Vyvesené: 6. 9. 2021 Dátum zvesenia: 31. 12. 2026
Vyvesené: 19. 3. 2021 Dátum zvesenia: 31. 12. 2021
Vyvesené: 23. 2. 2021 Dátum zvesenia: 28. 2. 2022
Vyvesené: 4. 1. 2019 Dátum zvesenia: 31. 12. 2024
Vyvesené: 15. 3. 2018 Dátum zvesenia: 31. 12. 2023

Pozvánka na OZ

Zápisnice zo zastupiteľstva

Uznesenia OZ

Rozpočet

Vyvesené: 4. 12. 2020 Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 1. 1. 2020 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022
Vyvesené: 28. 12. 2018 Dátum zvesenia: 31. 12. 2021

Výročné správy