Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Rôzne

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh záverečného účtu obce za rok 2019 27.05.2020 30.06.2020
Realizovaný projekt " Zmena dokončenej stavby súp. č. 58 na Dom smútku Nižné Ružbachy" 07.05.2020 31.12.2025
Zápis detí do MŠ na školský rok 2020/2021 23.04.2020 31.07.2020
Leták k problematike násilia páchaného na deťoch 15.04.2020 31.12.2020
Uznesenie vlády SR č. 207/2020 zo 6.4.2020 07.04.2020 31.12.2020
Oznámenie o prerušení vyučovania ZŠ s MŠ Nižné Ružbachy 31.03.2020 31.12.2020
Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2777/2020 COVIS-19 30.03.2020 31.12.2020
Uznesenie vlády SR č. 169 z 27.3.2020 30.03.2020 31.12.2020
Opatrenie ÚVZ SR č.OLP/2732/2020 COVID-19 - povinnosť nosiť rúška 26.03.2020 31.12.2020
Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2733/2020 COVID-19 - zákaz prevádzok v nedeľu 26.03.2020 31.12.2020
Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2775/2020 COVID-19 - poskytovanie sociálnych služieby 26.03.2020 31.12.2020
Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2731/2020 - COVID-19 24.03.2020 31.12.2020
Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2640/2020 - COVID19 19.03.2020 31.12.2020
Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 OE/791/86125/2020 19.03.2020 31.12.2020
COVID-19 - Info letáky 18.03.2020 31.12.2020
Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2596/2020 - COVID-19 17.03.2020 31.12.2020
Úznesenie vlády SR č. 111 z 11.3.2020 - COVID-19 16.03.2020 31.12.2020
Usmernenie hlavného hygienika SR - COVID-19 16.03.2020 31.12.2020
Opatrenia ÚVZ SR č. OLP-2567-2020 - COVID-19 16.03.2020 31.12.2020
Opatrenia ÚVZ SR č. OLP-2576-2020 - COVID-19 16.03.2020 31.12.2020
Opatrenia ÚVZ SR č. OLP-2595-2020 - COVID-19 16.03.2020 31.12.2020
Verejná vyhláška č. OLP-2567-2020 - COVID-19 13.03.2020 31.12.2020
Prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach - COVID-19 13.03.2020 30.06.2020
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe - COVID-19 11.03.2020 31.12.2020
Verejná vyhláška o nariadení opatrení pri ohrození verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia, ktoré sú vydané v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia - COVID-19 10.03.2020 31.12.2020
Informačné letáky odporúčania – COVID-19 09.03.2020 31.12.2020
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci za rok 2019 26.02.2020 31.12.2020
Realizovaný projekt "Dostavba kanalizácie v obci Nižné Ružbachy" 04.01.2019 31.12.2024
Realizovaný projekt: "Rozšírenie kapacity MŠ v obci Nižné Ružbachy" 15.03.2018 31.12.2023
Pozvánka spolu s prílohami na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV0951 Stredný tok Popradu do národného zoznamu území európskeho významu 18.04.2017 04.05.2017

Pozvánka na OZ

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Zápisnice zo zastupiteľstva

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Uznesenia OZ

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Rozpočet

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Rozpočet na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022 01.01.2020 31.12.2022
Rozpočet na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021 28.12.2018 31.12.2021
Rozpočet na rok 2018 15.12.2017 31.12.2020

Výročné správy

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK