Nižné Ružbachy - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Pozvánka spolu s prílohami na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV0951 Stredný tok Popradu do národného zoznamu území európskeho významu

Dátum zvesenia: 4. 5. 2017