Nižné Ružbachy - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení COVID-19

Číslo registratúrneho záznamu: 354/2020

Dátum zvesenia: 31. 12. 2020 Zodpovedá: Správce Abrahamovský Mgr.