Nižné Ružbachy - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29. 11. 2021

Dohoda č. 21/38/054/292 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec

Dohoda č. 21/38/054/292

355,62 EUR

Obec Nižné Ružbachy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

8. 11. 2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

850,00 EUR

Obec Nižné Ružbachy

AV Audit, s.r.o.

28. 10. 2021

Dohoda č. 21/38/010/15

Dohoda č. 21/38/010/15

Neuvedené

Obec Nižné Ružbachy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

28. 10. 2021

Dohoda č. 21/38/012/14 o pomoci v hmotnej núdzi

Dohoda č.21/38/012/14 o pomoci v hmotnej núdzi

Neuvedené

Obec Nižné Ružbachy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

28. 10. 2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070ADF2

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

25 000,00 EUR

Obec Nižné Ružbachy

Pôdohospodárska platobná agentúra

20. 10. 2021

Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1580/2013

Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1580/2013

800,00 EUR

Obec Nižné Ružbachy

MADE spol. s r.o.

1. 10. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve 91/PZ/2021

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárs

Neuvedené

Obec Nižné Ružbachy

Brantner Poprad,s.r.o.

23. 9. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

489,00 EUR

Michal Juššik a Anna Juššikova

Obec Nižné Ružbachy

23. 9. 2021

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

5 961,96 EUR

Veronika Pavelčáková

Obec Nižné Ružbachy

20. 9. 2021

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

4 200,00 EUR

Obec Nižné Ružbachy

Marek Gedra

20. 8. 2021

Rámcová zmluva o poskytovaní Služieb

Rámcová zmluva o poskytovaní Služieb

Neuvedené

Obec Nižné Ružbachy

Slovenská sporiteľňa,a.s.

20. 8. 2021

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

Neuvedené

Obec Nižné Ružbachy

Slovenská sporiteľňa,a.s.

16. 8. 2021

Príkazná zmluva č. 1/2021

Príkazná zmluva č. 1/2021

250,00 EUR

Obec Nižné Ružbachy

ĽH Pastermoci - Ján Repka

9. 8. 2021

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 1647/2021

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 1647

408,35 EUR

Obec Nižné Ružbachy

Kycora s.r.o.

26. 7. 2021

Zmluva o dielo č. 2/2021

Zmluva o dielo č. 2/2021

12 306,70 EUR

VALÍNEK, s.r.o., registrovaný sociálny podpnik, 243, 065 02 Vyšné Ružbachy

Obec Nižné Ružbachy

22. 7. 2021

Zmluva č. 1387/2021/OPR

Zmluva č. 1387/2021/OPR

1 000,00 EUR tisíc eur

Obec Nižné Ružbachy

Prešovský samosprávny kraj

20. 7. 2021

Zmluva č. 929/2021/OPR

Zmluva č. 929/2021/OPR

700,00 EUR sedemsto eur

Obec Nižné Ružbachy

Prešovský samosprávny kraj

25. 6. 2021

Dohoda č. 21/38/054/68 na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

Dohoda č. 21/38/054/68

3 362,90 EUR

Obec Nižné Ružbachy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

14. 6. 2021

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-408-053/2021

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-408-053/2021

114 000,00 EUR

Obec Nižné Ružbachy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

24. 5. 2021

Dohoda číslo 21/38/054/50

Dohoda číslo 21/38/054/50

355,62 EUR tristopäťdesiatpäť 62/100 €

Obec Nižné Ružbachy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

20. 5. 2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve so zriadením vecného bremena zo dňa 10.3.2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve so zriadením vecného

388,00 EUR

René Grivalský a Helena Grivalská

Obec Nižné Ružbachy

17. 5. 2021

Zmluva č. 321 1066 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva č. 321 1066 o poskytnutí dotácie z prostrie

3 000,00 EUR

Obec Nižné Ružbachy

Dobrovoľná požiarná ochrana SR

30. 4. 2021

Zmluva o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat

Zmluva o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat

Neuvedené

Obec Nižné Ružbachy

Mesto Podolínec, Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec

22. 4. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 074PO220011

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 074PO220

115 769,53 EUR

Obec Nižné Ružbachy

Pôdohospodárska platobná agentúra

22. 4. 2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združe

Neuvedené

Obec Nižné Ružbachy

NATUR-PACK,a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 255