Nižné Ružbachy - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Zmluvy

Od 1.4.2022 sú všetky zmluvy zverejnené na https://crz.gov.sk

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
1. 3. 2023

DF2023/20

oprava motorového vozidla Fabia

650,00 EUR

LUDVIK CARS SERVICE, Moyzesova 302/2, 065 03 Podolínec

Obec Nižné Ružbachy

1. 3. 2023

DF2023/19

Dokončovacie stavebné práce v KD - vestibul

2 158,00 EUR

Knapík STAV s.r.o., 107, 065 02 Nižné Ružbachy

Obec Nižné Ružbachy

1. 3. 2023

DF2023/18

Dokončovacie stavebné práce v KD - kuchynka

2 029,60 EUR

Knapík STAV s.r.o., 107, 065 02 Nižné Ružbachy

Obec Nižné Ružbachy

1. 3. 2023

DF2023/17

zástava SR, obecná

48,30 EUR

LIM PO,s.r.o., Jesenná 1, 080 01 Prešov

Obec Nižné Ružbachy

1. 3. 2023

DF2023/16

porealizačné zameranie "IBV-POD KIRBARGOM" N..R. SO 03 Verejná splašková kanalizácia

850,00 EUR

Ján Arendáč - GEODÉZIA A-D, Mierová 76, 064 01 Stará Ľubovňa

Obec Nižné Ružbachy

1. 3. 2023

DF2023/15

činnosť stavebného dozoru

511,79 EUR

INPRO POPRAD, s.r.o, Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

Obec Nižné Ružbachy

1. 3. 2023

DF2023/14

stravné lístky 4,80 a 5,10

304,40 EUR

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava

Obec Nižné Ružbachy

1. 3. 2023

DF2023/13

mobil OcÚ 1/2023

2,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

Obec Nižné Ružbachy

1. 3. 2023

DF2023/12

členské r. 2023

62,60 EUR

Združenie Euroregión Tatry, Hradné námestie 30, 060 01 Kežmarok

Obec Nižné Ružbachy

1. 3. 2023

DF2023/11

spolupráca pri zbere a nakladaní s použitým textilom na rok 2023

120,00 EUR

Ľubomír Ludvik WINDOORS, Ľ.Štúra 489/9, 089 01 Svidník

Obec Nižné Ružbachy

1. 3. 2023

DF2023/10

kalendár separovaného zberu 2023 180ks

108,00 EUR

Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, 064 01 Stará Ľubovňa

Obec Nižné Ružbachy

1. 3. 2023

DF2023/9

právne služby-Zmluva o nájme nebytových priestorv

150,00 EUR

Mgr. Ing. Ján Folvarský, Advokátska kancelária, Hlavná 6, 064 01 Stará Ľubovňa

Obec Nižné Ružbachy

1. 3. 2023

DF2023/8

stravné zamestnanci OcÚ, OPA 1/2023

322,32 EUR

Základná škola s materskou školou Nižné Ružbachy, 45, 065 02 Nižné Ružbachy

Obec Nižné Ružbachy

1. 3. 2023

DF2023/7

členské r. 2023

155,75 EUR

Ľubovnianske regionálne združenie, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa

Obec Nižné Ružbachy

1. 3. 2023

DF2023/6

úzarové poistenie UoZ - MOS 1.-6.2023

6,50 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1

Obec Nižné Ružbachy

1. 3. 2023

DF2023/5

PZP - protipovodňový vozík KF-T-2

17,00 EUR

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štát, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Obec Nižné Ružbachy

1. 3. 2023

DF2023/4

systemová podpora URBIS r. 2023

800,00 EUR

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica

Obec Nižné Ružbachy

1. 3. 2023

DF2023/3

členský príspevok r. 2023

43,61 EUR

RVC-ZO, so sídlom v Štrbe, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba

Obec Nižné Ružbachy

1. 3. 2023

DF2023/2

používanie pridelených frekvencií - vysielačky DPO

0,96 EUR

Úrad pre reguláciu elektronických komunikáciá, Továrenská 7, 82855 Bratislava

Obec Nižné Ružbachy

1. 3. 2023

DF2022/254

vyúčtovanie r. 2022 - spoločný soc.úrad

256,83 EUR

Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa

Obec Nižné Ružbachy

1. 3. 2023

DF2022/253

vyúčtovanie r.2022 - spoločný stavebný úrad

790,06 EUR

Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa

Obec Nižné Ružbachy

1. 3. 2023

DF2022/252

EE - prečerpávačka 12/2022

8,71 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

Obec Nižné Ružbachy

1. 3. 2023

DF2022/251

vyúčtovanie EE r. 2022

324,61 EUR

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Nižné Ružbachy

1. 3. 2023

DF2022/250

Ffinančný spravodajca vyúčtovanie r. 2022

33,41 EUR

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

Obec Nižné Ružbachy

1. 3. 2023

DF2022/249

"IBV-POD KIRBARGOM, SO 03 Verejná splášková kanal. stavebné práce

35 789,34 EUR

SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa

Obec Nižné Ružbachy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 3134