Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, utorok 31. 1. 2023
sneženie 0 °C -5 °C
streda 1. 2. sneženie 0/-6 °C
štvrtok 2. 2. slabé sneženie 1/-5 °C
piatok 3. 2. sneženie 0/-7 °C

Dátum a čas

Dnes je utorok, 31.1.2023, 13:59:26

Navigácia

Obsah

O organizácii Slovenský skauting

Napísal  Mark

Slovenský skauting (SLSK) je nezisková celoslovenská organizácia, ktorá združuje 7.758 členov každého veku. Zameriava sa predovšetkým na aktivity s mládežou a svojím pôsobením na Slovensku čerpá z 90-ročných skúseností a prispieva k výchove občana Slovenskej republiky podľa tradičných spoločenských a duchovných hodnôt a morálnych zásad, akými sú česť, priateľstvo, tolerancia, šľachetnosť, nezištnosť a láska k vlasti.

"Skauting je dobrovoľné, nepolitické, výchovné hnutie pre mladých ľudí, otvorené všetkým bez rozdielu pôvodu, rasy alebo vyznania, v zhode s cieľom, princípmi a metódou vytvorenými zakladateľom a tými, ktorí ho nasledujú."

Poslanie

Poslaním skautingu je prispieť k plnému rozvoju mladého človeka a jeho príprave na plnohodnotný život. Rozvíjame jeho vedomosti, schopnosti a postoje v telesnej, intelektuálnej, citovej, sociálnej, duchovnej a charakterovej oblasti. Rozvíjanie a rast osobnosti však nie je všetko. Naším cieľom je prispieť k porozumeniu a tolerancii medzi ľuďmi a vychovávať všestranne rozvinutých mladých ľudí s úctou k hodnotám a tradíciám.

Ako funguje Slovenský skauting? Základným dokumentom sú stanovy. Obsahujú informácie o cieľoch a princípoch výchovy, členstve, skautských symboloch a organizačnej štruktúre.

Organizačná štruktúra

Členstvo SLSK v strešných organizáciách a mládežníckych združeniach V roku 2002 pokračovalo členstvo SLSK v strešnej organizácii Rada mládeže Slovenska - RMS. V tomto roku zastupoval SLSK v predsedníctve RMS Mgr. Martin Macharik. Členka SLSK Júlia Vláčilíková bola do novembra 2002 členkou Kontrolnej komisie RMS. Naďalej pokračovalo naše aktívne členstvo v správnej rade Nadácie mládeže Slovenska, ktorá vznikla transformáciou Fondu detí a mládeže. Prostredníctvom RMS v nej zastupuje Slovenský skauting Mgr. Martin Macharik.

struktura

poslaniePoslanie, ciele a výchovná metóda SLSK

90 rokov skautingu na Slovensku Slovenský skauting zastáva vo svojej 90-ročnej histórii stabilné a podstatné miesto v spoločnosti. Skautské hnutie pracuje v plnej miere na dobrovoľníckej báze a jednou z jeho priorít je služba spoločnosti, okoliu a prírode. Táto činnosť sa prejavuje najmä v sociálnej sfére (pomoc nezaopatreným deťom a starým ľuďom v sociálnych zariadeniach) a ekoaktivitách (čistiace akcie v národných parkoch a CHKO, spolupráca s odbormi životného prostredia). Nezanedbateľným prínosom SLSK je aj budovanie mena Slovenska a jeho dôstojné reprezentovanie v zahraničí.

Poslanie a ciele Slovenského skautingu

Poslaním skautingu je prispieť k plnému rozvoju mladého človeka a jeho príprave na plnohodnotný život. Rozvíjame jeho vedomosti, schopnosti a postoje v telesnej, intelektuálnej, citovej, sociálnej, duchovnej a charakterovej oblasti. Rozvíjanie a rast osobnosti však nie je všetko. Naším cieľom je prispieť k porozumeniu a tolerancii medzi ľuďmi a vychovávať všestranne rozvinutých mladých ľudí s úctou k hodnotám a tradíciám.

Naša výchovná metóda

Aby sme napĺňali naše poslanie a umožnili mladému človeku stotožniť sa s princípmi, ktoré sme tu prezentovali, využívame skautskú metódu. Je to systém postupnej sebavýchovy, ktorý zahŕňa sedem prvkov:
sľub a zákon,
učenie sa činnosťou,
družinový systém,
symbolický rámec,
osobné napredovanie,
prírodu a podporu dospelými.

Skauting je jedinečný spoločným pôsobením všetkých siedmych prvkov. Ak ktorýkoľvek z nich chýba, alebo je zle uplatnený, potom systém ako celok nemôže správne slúžiť svojmu poslaniu - postupnému plnému rozvoju mladej osobnosti.